Κίνα Τμήματα IBS κατασκευαστής
επιχείρηση
Προϊόντα
Τμήματα IBS
σημείο POI της διεπαφής
Επαναλήπτης RF
Ομοαξονικοί συνδετήρες RF
καλώδιο τροφοδοτών RF
Εσωτερική ανώτατη κεραία
Κεραία σταθμών βάσης
Θραύστης διαιρετών δύναμης
ομοαξονικός κατευθυντικός συζευκτήρας RF
Κεραία επιτροπής μπαλωμάτων
υπαίθρια κατευθυντική κεραία
καλώδιο βραχυκυκλωτήρα RF
Πλαστό φορτίο RF
παθητικός συνδυαστής RF
Ομοαξονικός εξασθενητής RF
Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοτών
Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση
Ανασχετικό μέσο RF Lightling