Κίνα Τμήματα IBS κατασκευαστής
επιχείρηση
Προϊόντα
Ομοαξονικοί συνδετήρες RF
Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοτών